Sunday, April 26, 2009

चमचमत चांदण पाहील की

चमचमत चांदण पाहील की
मन एकदम दाटून येत
तूने दाखवलेल्या चांदणीकडे
मग एकटक पाहत बसत
:- अजय कोरपे

1 comment:

Amol said...

sahi mitra..btw ..apan sadhya kontya chandani kade pahat ahat