Sunday, April 26, 2009

तुझ्या सुंदर डोळ्यांतुनी

तुझ्या सुंदर डोळ्यांतुनी
दिसे उमेद उद्याची
नाही पहिले क्षणभरही
दिसे संध्याकाळ शेवटची
:- अजय कोरपे

No comments: