Wednesday, April 29, 2009

आयुष्याच्या एका वळणावर

आयुष्याच्या एका वळणावर
जेव्हा तुझी माझी भेट झाली
मला असे वाटले माझ्या
सात जन्माची कोडी सुटली

:- अजय कोरपे

No comments: