Sunday, April 26, 2009

हळूच तुझे नाजूक शब्द

हळूच तुझे नाजूक शब्द
कानावर माझ्या पडले
मागे वळून पाहिले तेव्हा
गुलाबाचे फूल छान हसले
:- अजय कोरपे

No comments: