Sunday, April 26, 2009

एकाएकी जुन्या आठवणींनी

एकाएकी जुन्या आठवणींनी
मनात कालवा केला,
एका क्षणात निर्जीव कातळ
मग कसा काय विरघळला ?
: - अजय कोरपे

No comments: