Sunday, April 26, 2009

कधी कधी हा एकटेपणा

कधी कधी हा एकटेपणा
खूप काही सांगून जातो
जस काळ्या गर्द अंधाराला
मिणमिणता दिवा निरोप सांगून जातो

:- अजय कोरपे

No comments: