Saturday, April 25, 2009

तुझ्यविणा एकटे राहायला

तुझ्यविणा एकटे राहायला
आता मी शिकून गेलो होतो
खर तर तू जवळ असतानाच
याचीच रंगीत-तालीम मी करत होतो
:-अजय कोरपे

No comments: