Saturday, April 25, 2009

पिल्लांच्या पोटासाठी

पिल्लांच्या पोटासाठी
चिमना घरट्याबाहेर पडला
त्यांची पोट तर भरली
पण त्यांच्या चिवचिवाटाला मुकला

:- अजय कोरपे

2 comments:

Amol said...

kay rao ...apan...kontya pillansaathi ghara baher padlyat...

Kuldeep said...

Jaude Amolchya commentla manavar gheu nakos....tyala mahit nahi, hi kavita tu Kakansathi keli hotis....

Jinkalas mitra...:)