Sunday, April 26, 2009

तुझ्या दबक्या पावलाचा मागोवा

तुझ्या दबक्या पावलाचा मागोवा
वेड मन घेत असत
तू कायम माझ्या सोबत आहेस
असाच भास करून देत असत

:- अजय कोरपे

3 comments:

shraddha said...

khup chan!!!!

shyam said...

very nice to your commant and add more command

shyam said...

या सुंदर एकांतात
तो दूर तारा लुकलुकताना -
आज किती छान आहे ही हवा
जी माझ्या अस्तित्त्वाला स्पर्शून जात आहे
माझ्या मनोविश्वाच्या चरचरालाही -
अशीच एक कोमल झुळुक झेलते आहे