Sunday, April 26, 2009

काही शब्दच अपुरे पडत होते

काही शब्दच अपुरे पडत होते
भावना व्यक्त करण्यासाठी
तुझा हात हाती घेऊन
समुद्रा काठी फिरण्यासाठी

: - अजय कोरपे

No comments: