Sunday, April 26, 2009

मला तुझ्या मनातल

मला तुझ्या मनातल
सगळ काही ऐकायच आहे
त्यासाठी तुला मला
एकांतात गाठायाच आहे... :
- अजय कोरपे

No comments: