Saturday, April 25, 2009

आज कुठे चार शब्द लिहावेसे वाटले

आज कुठे चार शब्द लिहावेसे वाटले
चार शब्द लिहिताना मन ही थोडे दाटले
माझ्या चार शब्दात तू नव्हती मावत
उरलेले शब्द मग डोळ्यातून होते ओघळत
:- अजय कोरपे

2 comments:

Amol said...

he baaki ekadam bhari....jhakas

PRACHI...... said...

aaawww...
thats so sweet.... :(