Saturday, April 25, 2009

कधी कधी मुर्खानाही

कधी कधी मुर्खानाही
शहाणपण द्याव लागत
आपल शहाणपण टिकवण्यासाठी
थोड मूर्ख बनाव लागत....
:- अजय कोरपे

No comments: