Saturday, April 25, 2009

मलाही एकदा खूप

मलाही एकदा खूप
उंचावरून पडायचा आहे
थोडा वेळ का होईना..?
पण हवेत तरंगायच आहे ....
:- अजय कोरपे

1 comment:

PRACHI...... said...

"मला ही"...
he he he.. but seriosly.. this thought sounds way too good in marathi..