Sunday, April 26, 2009

पाशणालाही ह्रदय असतं

पाशणालाही ह्रदय असतं
तर, तेही कळवळल असतं
ठेच लागल्यावर
नाहीतर चटका नक्की
लागला असता
गरम रक्त सांडल्यावर
:- अजय कोरपे

No comments: