Monday, April 27, 2009

आता मला लागले

आता मला लागले
परतीचे वेड
कधी होईल मित्रांशी
माझी भरतभेट
:- अजय कोरपे

No comments: