Sunday, April 26, 2009

किती फरक पडतो ना माणसांत

किती फरक पडतो ना माणसांत
लहानपणि खेळणी तूटल्यावर रडनार पोर
मोठेपणी स्वप्ने तूटल्यावर सुध्धा
हसत हसत वावरत

:- अजय कोरपे

1 comment:

smartmegha said...

khup aavdla blog tumcha aamchya kolhapuri bhashet sangaych tr agdi "NADKHULA"