Sunday, April 26, 2009

मैत्री ही गुलाबाच्या

मैत्री ही गुलाबाच्या
काट्यासारखी असते
त्यांची कितीही निर्भत्सना केली
तरी फुलाला तेच सांभाळत असते

:- अजय कोरपे

No comments: