Saturday, April 25, 2009

कोणी मला विचारले

कोणी मला विचारले
कसा करतोस तू चारोळी
मी ही सांगेन त्याना
प्रेम करून बघ एकदा स्वतःशी
:- अजय कोरपे

1 comment:

PRACHI...... said...

he he..
i liked that..