Saturday, April 25, 2009

काही प्रश्नांची उत्तरे

काही प्रश्नांची उत्तरे ही
न मिळालेलीच चांगली असतात
कारण अशा प्रश्नाची उत्तरे
प्रश्न अधिक चिघल करतात
:- अजय कोरपे

1 comment: