Sunday, April 26, 2009

न बोलून सुद्धा माझ्या भावना

न बोलून सुद्धा माझ्या भावना
न कळण्याएवढी तू भोळकट नव्हतीस
तुझ्या प्रेमाच्या चक्रव्यूहात
माझी अभिमन्यूची भूमिका होती
:- अजय कोरपे