Saturday, April 25, 2009

कधी कधी खूप उंचावरून

कधी कधी खूप उंचावरून
पडण्याची भीती वाटत नाही
मनातल्या विचारांच्या खोलीपुढे
ती उंची काहीच वाटत नाही
:- अजय कोरपे

No comments: