Sunday, April 26, 2009

बस एक दुखन सोडून

बस एक दुखन सोडून
सगळ काही घेऊन गेलीस
कोण किती विव्हळ्त आहे
न पुसता निघून गेलीस

: - अजय कोरपे

No comments: