Saturday, April 25, 2009

तुला कस सांगू

तुला कस सांगू
त्रास मलाही खूप होतो
तुला बाहू-पाशात पहिल्यावर
फास मला का बसतो?
:- अजय कोरपे

No comments: